Vis forsiktighet

Området
Tydal – Sylan:

 • Finnkoisjøen
 • Gammelvoldsjøen
 • Nesjøen
 • Sylsjøen
 • Falksjøen
 • Vessingsjøen
 • Stugusjøen
 • Mosjøen
 • Håen
 • Sellisjøen
 • Gresslibassenget
 • Hegsetbassenget

Kart utdeles lokalt, se også www.tev.no

Området Røros – Oppdal:

 • Falningsjøen
 • Sverjesjøen
 • Innerdalsvatnet
 • Skaumsjøen
 • Aursunden
 • Fundin
 • Elgsjø
 • Marsjø
 • Savalen
 • 

Området Meråker, Stjørdal,
Levanger, Verdal

 • Skurdalssjøen
 • Fjergen
 • Hallsjøen
 • Fossvatna
 • Grønberg-magasinet (Tevla)
 • Funnsjøen
 • Liavatnet
 • Buan-Almovatnet
 • Langåsvatnet
 • Ausetvatnet
 • Kjesbuvatn
 • Tvårråvatnet
 • Tomtvatnet

 

Fosenområdet:

 • Storvatn Åfjord
 • Storvatn Rissa/Leksvik
 • Ormsetvatnet
 • Buavatn
 • Meltingen
 • Gjølgavatnet
 • Teksdalsvatnet
 • Hildremsvatnet
 • Laugen
 • Litjvatnet
 • Store og Lille Krokvatnet
 • Nordlaugen
 • Øvre, Nedre og Vestre Skjærlivatn
 • Lonvatn
 • Blåvatn Holden Strømsetervatn
 • Follavatnet Holmtjønna
 • Åfjord-Bjørkvatnet
 • 

Området mellom elvene
Orkla og Nea:

 • Store og Lille Slindvatn
 • Østrungen
 • Sørungen
 • Reinsjøen
 • Benna
 • Djupsjøen
 • Sætervatnet
 • Nydammen
 • Ånøya
 • Laugen
 • Holtsjøen
 • Store Burusjø
 • Samsjøen
 • Håen
 • Inntak Sokna
 • Inntakene i Nidelva
 • Selbusjøen
 • Store og Lille Dragstsjø
 • Store og Lille Belling
 • 

Namsenområdet

 • Namsvatnet
 • Vekteren
 • Limingen
 • Tunnsjøen
 • Tunnsjøflyene
 • Vannebovatn
Området Sunndalen
– Trollheimen:

 • Gråsjø
 • Follsjø
 • Langvatnet ved Kringelhøa
 • Skittenholvatnet
 • Oppsalvatnet
 • Ringevatn
 • Hostovatn
 • Sika
 • Gjøsjøen
 • Vasslivatnet
 • Mjøvatnet
 • Byavatnet
 • Gangåsvatnet
 • Våvatnet
 • Søvatnet
 • Svorksjøene
 • Høgkjølen
 • Gjevilvatnet
 • Ramssjøen
 • Granasjøen
 • Tovatna
 • Ångårdsvatnet
 • Dalsvatnet
 • Bævervatn
 • Krokvatn
 • Solåsvatnet
 • Geitøyvatnet
 • Andersvatn
 • Langvatn Nordmarka
 • Måvatn
 • Kvernstadlivatnet
 • Lillevann

Se også 1:75 000 kart over Trollheimen.

Området Steinkjer, Snåsa, Grong, Overhalla

 • Bangsjøan
 • Snåsavatnet
 • Fossemvatnet
 • Reinsvatnet