Isvettregler

1. Ha respekt for isen.
2. Gå aldri alene på isen.
3. Gå ikke ut på is som kan være svak.
4. Pass opp for nylagt is, våris, snødekt is og sjøis.
5. Is av saltvann er svakere enn is av ferskvann.
6. Ta med deg skikkelig sikkerhetsutstyr, f.eks. ispigger og redningsline til bruk som «den forlengede arm».
7. Jo lengre ut man kommer på svak is, jo vanskeligere blir redningen.
8. Lær deg hvordan du kan redde deg selv og andre.
9. Ved disse stedene er isen svakere: Siv, råk, bro, odde, avløp, innløp, utløp, sund, grunne og vindbrønn.

(Isvetterglene er hentet fra Norsk Livredningsselskap)